EK bi trebala ocijeniti jesu li Skoplje i Tirana otklonili manjkavosti u vladavini prava i suzbijanju korupcije.
Predstavnici klubova zastupnika Evropskog parlamenta su pozvali na ratifikaciju i upozorili na širenje dezinformacije.
Prema izvještaju, napadi u periodu od 12 godina koštali su ekonomije EU-a ukupno 185,4 milijarde eura.
Sa sadašnjim sistemom jednoglasnog odlučivanja Unija nikada neće biti djelotvorna i konkurentna s igračima poput Kine.
Program za podršku reformama predviđa budžet od 25 milijardi eura.
Navodi se da je veliki broj članica nastavio kontrolirati nacionalne granice unutar Šengena, što je protivzakonito.
Oglasi