Čelnici Evropske unije su izabrali bivšeg poljskog premijera za predsjednika Vijeća unatoč protivljenju matične zemlje.
Jedna od tema samita Evropske unije u četvrtak i petak je situacija na zapadnom Balkanu.
Podržana je uspostava komande za planiranje i provedbu misija u okviru Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike.
Odluku je donio Parlament EU-a, jer je SAD odbio uvesti bezvizni režim za Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Poljsku i Rumuniju.
Putni dokument skandinavske zemlje omogućava putovanje bez vize u 176 država ili teritorija.
Kern i Gabriel naglašavaju kako su potrebna evropska rješenja zbog novih pritisaka SAD-a i Rusije.
Oglasi