Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini sastaje se danas u Bruxellesu sa čelnicima
Na evropskom putu Bosne i Hercegovine nalazi se dilema - država građana ili nacionalne i etničke politike, kaže Šoltes.
Najavljeno je da će se razgovarati o situaciji u regiji, šta je urađeno 2018. te o planovima za naredu godinu.
Najvažnije je da BiH uskladi propise u oblasti transporta opasnih roba s pravnom stečevinom Evropske unije.
Jedna od tema će biti dluka Kosova da poveća takse na robu iz Srbije i BiH te hrvatski zahtjev za raspravu o BiH.
Otvoreno poglavlje posvećeno životnoj sredini i klimatskim promjenama jedno je od najzahtjevnijih i najskupljih.
Oglasi