Hrvatska spada među zemlje Europske unije koje su premašile propisani nivo za 2020. godinu.
Vladina komisija kaže da će više od 40 milijardi eura biti na raspolaganju za restrukturiranje energetske industrije.
David Hale kaže da Sjeverni tok 2 i Turski tok 2 doprinose nestabilnosti jer daju Moskvi sredstvo da se nametnu Evropi.
Turski tok sastoji se od dva cjevovoda: prvi je namijenjen Turskoj, a drugi ide od Bugarske do Srbije i Mađarske.
Plion, Plinovod, Sjeverni tok 2
Donald Trump potpisao je zakon kojim se predviđa uvođenje sankcija kompanijama angažiranim na izgradnji projekta.
Usprkos sankcijama koje je uveo SAD zbog izgradnje plinovoda, on će biti završen, poručuju Rusija i Njemačka.
Oglasi