Elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini u sljedećim desetljećima uvelike će ovisiti o izgradnji zamjenskog bloka u
Elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini u sljedećim desetljećima uvelike će ovisiti o izgradnji zamjenskog bloka u
Sabor, Hrvatski sabor
Državni tajnik na amandmane je ponavljao 'amandman se ne prihvaća jer isti nije usmjeren boljem nomotehničkom izričaju'...
Plin, Plinovod
Sporazum o isporukama plina produžen je do 2040. godine, Poljska ponovila protivljenje Sjevernom toku 2.
Sunčeva energija nije dostupna baš uvijek kada je potrebna,a tehnologija konverzije u električnu je izrazito skupa.
Hrvatska namjerava graditi terminal za ukapljeni plin na Krku - ekološka udruženja, građani i lokalne vlasti protiv.
Oglasi