Gazprom i kineski partneri uvjereni su da će isporuke plina Kini početi 20. decembra 2019. godine.
Hrvatska nije energetski samoodrživa, ne zadovoljava svoje potrebe, a energetika je jedna od evropskih politika.
Ruski premijer naveo kako američka administracija i Kongres žele promovirati svoje dobavljače na tržištu Evropske unije.
Jonsko-jadranski gasovod bi prenosio azerbejdžanski zemni gas kroz jugoistočnu Evropu.
Odluka će biti zapravo simbolička, jer Francuska proizvodi samo oko šest miliona barela ugljikohidrata godišnje.
Projekt LNG-a, koji hrvatske vlasti smatraju strateški važnim, na ekološkom i turističkom otoku Krku izaziva bojazni.
Oglasi