Postignuti kompromis između Francuske i Njemačke navodno se odnosi na pravila transporta plina.
Plin, Plinovod, Sjeverni tok 2
Evropska komisija želi proširiti zakone koji se odnose na unutrašnje energetsko tržište.
LNG, Krk
Ruski ambasador kaže da će Hrvatska uvijek biti zainteresirana za jeftini ruski plin, a Moskva ga je spremna dobavljati.
Sukob u vezi plinskih polja u istočnom Mediteranu između priobalnih zemalja zaoštrava se duže od desetljeća.
Komisija je predložila najmanje 40 milijardi eura pomoći pokrajinama koje će biti pogođene prelazom na druge energije.
Plinovod, Gasovod, Sjeverni tok 2
Zagovornici kažu da će projekt osigurati plin Evropi po jeftinijoj cijeni, protivnici da Moskva želi izolirati Ukrajinu.
Oglasi