Vlada Srbije ne namjerava povlačiti sredstva raspoloživa u okviru aranžmana.
Prva robna kuća IKEA-e u Srbiji otvorena je u Beogradu. Objekat, u koji je švedska kompanija uložila 70 miliona eura,
Premijer Srbije kaže kako je riječ o firmama iz Francuske, Kine, Njemačke i Rusije.
Kompanije koje kupuju ovakve monopoliste i interesi građana uvijek su na suprotnim stranama.
Stvaranjem slobodne trgovinske zone i carinske unije postajemo veće i atraktivnije tržište, rekao je premijer Srbije.
Premijer je iznenadio najbliže saradnike porukom da smanji porez na zarade 250.000 preduzetnika, na čije glasove računa.
Oglasi