Zaobilaznica oko Zenice, kao jedna od najzahtjevnijih dionica, koštat će najmanje 80 miliona eura više od predviđenog.
Svi podaci ukazuju na to da je Bosna i Hercegovina u slobodnom padu i da građani svoju perspektivu vide van granica.
Osim deklarativnog zalaganja i saglasnosti da treba uraditi nešto, do rasterećenja privrede nije došlo.
Danas vidimo da, prije svega u javnom sektoru, dolazi do ukrupnjavanja preduzeća, pa i privredne djelatnosti.
Fikret Abdić
Mimo službene faktografije o mjeničnoj aferi, postoji i nenapisana 'lektira sjećanja' o pripremama režima za suđenje...
Mnogi ne znaju koliko im država uzima od zarađene plate kroz razne poreze i doprinose.
Oglasi