Osim deklarativnog zalaganja i saglasnosti da treba uraditi nešto, do rasterećenja privrede nije došlo.
Danas vidimo da, prije svega u javnom sektoru, dolazi do ukrupnjavanja preduzeća, pa i privredne djelatnosti.
Fikret Abdić
Mimo službene faktografije o mjeničnoj aferi, postoji i nenapisana 'lektira sjećanja' o pripremama režima za suđenje...
Mnogi ne znaju koliko im država uzima od zarađene plate kroz razne poreze i doprinose.
Hidrogradnja, kao i druge sarajevske kompanije, pozicionirali su jugoslovensku privredu u sam vrh evropske ekonomije.
Osnova političkog kapitalizma je sistem privilegija za političku klasu, koje prate korupcija i organizirani kriminal.
Oglasi