Rusija je za saradnju sa svima koji su spremni boriti se protiv terorizma, neonacizma i ekstremizma, kaže predsjednik.
Širom Evrope 9. maj se obilježava kao dan sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata i početak stvaranja Evropske unije
Historičar Max Bergolz objašnjava zašto je osvetničko nasilje ustanika kuluminiralo početkom septembra 1941. godine.
Komemoracija u Bleiburgu može se održati, odlučili su okrug Voelkermarkt i austrijska policija.
Skup će se voditi kao javno okupljanje, a ne vjersko, pa da će biti pod pojačanim nadzorom policije.
Piše: Miroslav Filipović - Jasenovac i Bleiburg stalno se, u nekrofiličarskom politikantstvu, perpetuiraju kao dva...
Oglasi