Lišće ove biljke u Boliviji i Peruu koristi se i u medicinske svrhe, ali je i sirovina od koje se proizvodi kokain.
Bivši ovisnici prolaze kroz program detoksikacije i uče nove vještine u zajednici u blizini Strumice u Makedoniji.
Oglasi