Neki pokušavaju zasjeniti nedostatak političkog djelovanja prebacujući se na pitanja koja nisu postojala, tvrdi Čović.
Nema opravdanja da u nazivu javne firme bude prefiks hrvatski ili imaginarna teritorijalna odrednica HZ Herceg-Bosna.
Izmjene zakona bile su preduvjet koji je pred BiH postavio Međunarodni monetarni fond za odobrenje novih kredita.
U Klubu Bošnjaka kažu da štite nacionalni interes i da se pravno-političkim aktom zadire u nadležnosti države BiH.
Odluke o predstavljanju Bosne i Hercegovine u zajednici donosit će nadležna ministarstva Vijeća ministara i entiteta.
Unski karavanski koridor je tokom historije bio načičkan raznim utvrdama. Ostrovica je jedna od najznačajnijih.
Oglasi