Nova savezništva nagovještavajuda zaustavljanje rata u Siriji treba tražiti u Moskvi, Ankari i Teheranu.
Umjesto da politika diktira ulogu vojske, američka vojska preuzela je vodeću ulogu na Bliskom istoku.
Sporazum Sykes-Picot, potpisan prije 100 godina, postao je sinonim za miješanje u poslove drugih država.
Na stogodišnjicu Sporazuma Sykes-Picot, podjele su realnost, samo ih treba ucrtati na nove karte Bliskog istoka.
Koncept 'demonizacije sunita' iskorišten je za konfrontaciju između kršćana i sunita na Bliskom istoku...
Izraelska vojska smatra kako je Hezbollah razvio sposobnosti koje za Izrael predstavljaju prijetnje bez presedana.
Oglasi