Samo Sirija je od 2011. pretrpjela gubitke BDP-a i kapitala u vrijednosti od 259 milijardi dolara, navodi UN.
Obama je uspio da izraelsku javnost podstakne da razmišlja o seriji arogantnih gafova svog premijera.
Nova savezništva nagovještavajuda zaustavljanje rata u Siriji treba tražiti u Moskvi, Ankari i Teheranu.
Umjesto da politika diktira ulogu vojske, američka vojska preuzela je vodeću ulogu na Bliskom istoku.
Sporazum Sykes-Picot, potpisan prije 100 godina, postao je sinonim za miješanje u poslove drugih država.
Na stogodišnjicu Sporazuma Sykes-Picot, podjele su realnost, samo ih treba ucrtati na nove karte Bliskog istoka.
Oglasi