Posljednji parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini održani su 7. oktobra prošle godine, ali vlast još nije formirana.
Reforme se provode selektivno, vlast i menadžeri se hvale uštedama, ukidaju se usluge i nastaju nova dugovanja.
Sud u Banjoj Luci donio je presudu kojom od banke zahtijeva da korisniku kredita vrati novac naplaćen za troškove njegove
Formalno-pravne igre i lobiranja za projekt Termoelektrane Kamengrad, izgleda, tek počinju.
Negiranje genocida u Bosni i Hercegovini i podrška Miloševiću nisu više na listi ‛Nobel-eliminacionih transgresija’.
Husein Kavazović će u narednih sedam godina obavljati funkciju duhovnog poglavara muslimana u BiH i dijaspori.
Oglasi