Ako za godinu ne uspijem vratiti BiH sa puta samouništenja na pravi put, napuštam Predsjedništvo, rekao je Dodik.
Ništa nije pronađeno
Oglasi