Ministri finansija Evropske unije nisu se uspjeli dogovoriti o oporezivanju prihoda vodećih digitalnih kompanija.
U posljednjih 12 godina, Slovenija je nekoliko puta bezuspješno pokušala prodati Novu ljubansku banku, koja je u cijelosti u
Tužitelji su objavili kako ING mora namiriti štetu u velikom slučaju pranja novca u Holandiji tokom šest godina.
Švedska banka planira da u sljedećih deset godina radnike nadomjesti mašinama i robotima.
Njemačka banka smanjit će broj zaposlenih na globalnom nivou i izmijeniti načine prodaje dionica i bankarskih usluga.
Nova Ljubljanska banka, NLB
Loše poslovanje i gubici banaka od 2004. do 2013. rezultirali su dokapitalizacijom i sanacijom državnim sredstvima.
Oglasi