Al Jazeera je posjetila prihvatni centar u Bavarskoj gdje tražitelji azila iz regije čekaju deportaciju.
Bolnica u Brisbaneu odbija otpustiti bebu kojoj prijeti deportacija u Nauru zbog državne politike o izbjeglicama.
Austrijski plan uključuje finansijske poticaje ljudima da napuste Austriju i proširenje liste sigurnih zemalja.
Uvođenje oštrijih mjera trebalo bi smanjiti broj izbjeglica na 37.500 godišnje, rekao austrijski kancelar Faymann.
Većina deportiranih azilanata došla je iz zemalja regije, a Bavarska je deportirala najviše ljudi.
Njemačka je počela sa protjerivanjem tražitelja azila koji dolaze sa Balkana, a pritom ne ispunjavaju uslove za azil.
Oglasi