Za razvoj aviona bit će potrebno gotovo četiri milijarde eura dok ne bude dovršen 2026.
Boeing 737 MAX, Avion
Napuknuća na avionu su pronađena u rezervoarima za gorivo nekoliko novih letjelica koje su čekale isporuku.
Kompanija je u Singapuru predstavila model letjelice za koji vjeruje da će u budućnosti biti dizajna putničkih aviona.
Greška je uočena u funkciji za upozorenje pilota o sistemu koji se koristi da se letjelica usmjeri na gore ili na dole.
Američka kompanija završila 2019. godinu s minusom od 636 miliona dolara, što je prvi godišnji gubitak od 1997. godine.
Protiv proizvođača aviona pokrenute su istrage povodom optužbi za mito i korupciju te kršenje propisa o kontroli izvoza.
Oglasi