Drevna pogrebna dvorana s mumijama i radionica za balzamiranje otkriveni su na dubini od 30 metara.
Egipatski list javlja kako je sarkofag napravljen od mermera slučajno pronađen prilikom gradnje zgrade u Aleksandriji.
Islamski talisman od gline potiče iz perioda Abbasidskog kalifata, a pripadao je čovjeku po imenu Kareem.
Pretpostavlja se da tragovi poredani u dva paralelna reda pripadaju vremenu od prije između 541 i 551 miliona godina.
Istraživanje je opovrgnulo teoriju da se unutar ili pokraj Tutankamonove grobnice nalaze prolazi ili prostorije.
Arheologe zanima prostor od blizu 20.000 kvadratnih metara, na kojem su groblja iz različitih epoha u povijesti BiH.
Oglasi