Goran Popović iz Mohova pokraj Iloka pronašao je dva zuba mamuta. Za prvi je utvrđeno da je pripadao vunastom mamutu.
Višestoljetni podni mozaik u Jerihonu sanirat će se donacijom Japana, a očekuje se da će postati turistička atrakcija.
U Vučedolu kod Vukovara nalaze se ostaci civilizacije stare pet hiljada godina.
Nova istraživanja mogla bi pokazati da je ovo arheološko nalazište značajnije od Ilidže.
U akciji čišćenja obalnog dijela rijeke u Peruu nađen je davno izgubljeni oltar iz razdoblja Inka.
Iznenađujuće očuvane kosti mogle bi otkriti tajnu o poznatom trgovačkom brodu iz prvog stoljeća prije naše ere.
Oglasi