Privredni sud u Beogradu odbio zahtjev Ante Ramljaka da u Srbiji preduzeća koncerna pređu pod nadležnost Lex Agrokora.
Postupci pokrenuti pred Privrednim sudom u Beogradu i pred Okružnim sudom u Ljubljani zbog kredita.
Traži se da se ostatak novca od kredita namijenjenog za isplatu duga preusmjeri na račune srednjih i velikih dobavljača.
Firma koja djeluje u sastavu Agrokora u BiH prestaje s radom, a dio od 161 radnika dobit će otkaz i otpremnine.
Dobavljači su odlučili da neće potpisivati ugovor s Mercatorom za isporuku robe bez prethodnog osiguranja garancije.
Upitan ko će biti vlasnik Agrokora, povjerenik za koncern je odgovorio da je formalni vlasnik još uvijek Ivica Todorić.
Oglasi