Žrtve rata

Posmrtni ostaci su pronađeni u dvije masovne grobnice.
Stotine djece je regrutirano i u vojne snage, žrtve su seksualnog nasilja ili su mete napada na škole, otkriva UN.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Sud BiH izrekli su, zbog zločina u Višegradu, više osuđujućih presuda.
Izložba Velija Hasanbegovića u galeriji Historijskog muzeja BiH prikazuje 20 portreta žrtava rata, a heroja mira.
Ove brojke nisu konačne jer su, prema sadašnjem stanju, na spisku nestalih još 1.993 osobe.
Ni deset godina od uspostavljanja mira u Nepalu nema pravde i odgovornosti prema građanima pogođenim ratom.
Oglasi