Zoran Ulama

Kriminal ne poznaje državne granice i nacije, a ta stara istina ovjerena je ovih dana i u Crnoj Gori.
Ništa nije pronađeno
Oglasi