Zoran Milanović

ʽIma i u Hrvatskoj ljudi koji misle da Hrvatska treba biti do Drine – samo neka misleʼ, rekao je Zoran Milanović.
Bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić više neće učestvovati u parlamentarnom životu zemlje.
Prema nekim mišljenjima, Hrvatska demokratska zajednica i Fidesz vrlo su bliski po političkim stajalištima i idejama.
Rasprava o Milanovićevoj izjavi, različita tumačenja i politička prepucavanja dovela su do toga da je umiješan u izbore.
Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor stupa na snagu 2. juna.
Sabor, Hrvatski sabor, Zastupnici
Parlamentarni izbori moraju biti održani u roku od 30 do 60 dana; posljednji rok bio bi 12. juli, a najraniji 21. juni.
Oglasi