Život

Na pojedinim lokacijama, količina oksigena mogla bi držati u životu primitivne višećelijske vrste poput spužve.
Za nekoliko mjeseci ističe rok koji je Ustavni sud u Hrvatskoj dao za donošenje novog zakona o abortusu. Godinama je to
Razbacani po zaseocima obraslim u korov, mještani visoravni iznad Sanskog Mosta prkose prirodi, civilizaciji i sebi.
Državni službenici borave u domovima ljudi, nekad više dana, kako bi prikupljali informacije o porodicama.
Beograd je na listi gradova kod kojih je u proteklih pet godina došlo do najvećeg poboljšanja uvjeta življenja.
UNRWA nije politička organizacija i ne bi trebala biti korištena u političkim igrama.
Oglasi