Zaštita životne sredine

Za dostizanje EU standarda, potrebno je 10.000 kilometara kanalizacione mreže i 350 postrojenja za preradu otpadnih voda
Čak 93 posto djece mlađe 15 godina udiše zagađen zrak, koji im može ugroziti zdravlje i razvoj, navodi WHO.
Hiljade tona otpada opasnog po životnu sredinu i zdravlje ljudi, godinama je odlagano na razne lokacije bez nadzora.
Federalni sudija u San Francisku naredio je američkim vlastima da primijene ograničenja u potrošnji energije.
Crna Gora sprema se za otvaranje poglavlja 27 o zaštiti životne sredine u pregovorima s Evropskom unijom. I dok vlada tvrdi
Oglasi