Zaštita okoliša

Do 2020. godine, prema direktivi EU, Hrvatska bi najmanje 50 posto otpada trebala prikupljati odvojeno.
Blizu 640 hiljada tona ribarskog materijala baca se u more svake godine, što čini deset posto okeanskog zagađenja.
Aktivistima je značajnije 25 godina proglašenja ekološke države, nego proslava obnove nezavisnosti Crne Gore.
Greenpeace ističe da Evropi nakon sklapanja sporazuma prijete niži standardi zaštite hrane i okoliša.
Sporazum omogućava rješavanje pitanja poput onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu i gradnje hidroelektrane Dabar.
Odlučuje se o trajanju eksploatacije iz priobalnih crpilišta, a neka od njih su samo dva kilometra daleko od obale.
Oglasi