Žalba

Nema pravne osnove po kojoj se Karadžić može žaliti na pravosnažnu presudu ili njen dio, naveo je sudija Carmel Agius.
Karadžić je zatražio da Mehanizam poništi svoju odluku o dužini kazne i da predmet vrati Prvostepenom vijeću.
Junior Moraes
Savezi Portugala i Luksemburga uložili su žalbu smatrajući da Junior Moraes nije ispunio uvjete da igra za Ukrajinu.
Vlada Kantona Sarajevo na jednoj od narednih sjednica razmatrat će žalbu policijskog komesara na ocjenu koju je dobio za rad
Palestinska organizacija žalila se na odluku EU-a da Hamas stavi na listu terorističkih organizacija.
Nakon žalbe države na odluku o odšteti Frani Lučiću, kolege vatrogasci protestirali, a država odjednom nudi nagodbu.
Oglasi