Zakon

Crna Gora
Zakonodavni odbor je podržao prijedlog izmjena i dopuna zakona, ali nema odredbe o kažnjavanju na neustajanje na himnu.
U sektoru trgovine, koji zapošljava 37.000 ljudi, nedjelja će se kroz zakonsko rješenje proglasiti neradnim danom.
U općinama gdje manjinske zajednice nisu zastupljene sa više od 20 posto građana neće ni biti primjene zakona.
Traži se zabrana prodaje američkih čipova i drugih dijelova kineskim firmama koje krše sankcije Iranu i izvozne zakone.
Od primjene zakona, koji je donijet prije 23 godine, odustajali su svi dosadašnji američki predsjednici.
Danas prijepodne počela je prva sjednica Hrvatskog sabora u novoj godini. Među pitanjima koja su dominirala raspravom su ona
Oglasi