Zahir efendija Havić

Zahir ef. Havić iz fočanskog sela Slatina, vjerski referent u Prvoj proleterskoj, ubijen je u logoru Sajmište.
Ništa nije pronađeno
Oglasi