Zagrijavanje

Rekordi oboreni u 29 zemalja, trećina rekordnih temperatura zabilježena je u Njemačkoj, zatim u Francuskoj i Holandiji.
Studija pokazala da je 29 posto ispitanih jako zabrinuto zbog klimatskih promjena, što je najveći postotak u historiji.
Polarni vrtlog koji je okovao ledom Srednji zapad i rušio temperaturne rekorde slabi; idućih dana temperature sve više.
U sredini pliocena bila je suša, dvije Amerike nisu se spojile, Grenland nije bio zamrznut, nivo mora bio je 18 m viši.
Naučnici su tu temperaturu zabilježili u dolinama Antarktika i smatraju da je ona vjerovatno najniža moguća na Zemlji.
Jadransko more, Temperatura
Od 2008. do 2015. prosječna temperatura površinskog sloja porasla za 1,25 stupnjeva, trend ubrzanog zagrijavanja ne staj
Oglasi