Zagađenje zraka

Zbog problema sa zagađenjem zraka, stanovnici Zenice izašli su na proteste nazvane: Građani bez kompromisa, Mittal napolje-
Pregovarači su se dogovorili da će se do 2030. smanjiti ispuštanje CO2 za 37,5 posto u odnosu na 2021. godinu.
Prema podacima državne agencije za zaštitu okoliša, Valjevo je među gradovima s najzagađenijim zrakom u Srbiji. Vrijednosti
Od deset najzagađenijih gradova u Evropi pet ih je na Balkanu, navodi Svjetska zdravstvena organizacija.
Jedan od najzagađenijih gradova u Evropi – tako u svom mjestu kažu za Lukavac. Tamošnja koksna industrija Global Ispat nema
Vrlo visoko prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka danima se bilježi u Sarajevu i drugim gradovima u Bosni i
Oglasi