Zagađenje zraka

Vrlo visoko prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka danima se bilježi u Sarajevu i drugim gradovima u Bosni i
Sarajevo je i ove godine na listi najzagađenijih gradova svijeta.
Vlasti Sarajevskog kantona za sada nisu poduzele nikakve mjere radi zaštite zdravlja stanovništva.
Ekološki aktivista je upozorio svjetske čelnike da je nastavak egzistencije civilizacije i prirode u njihovim rukama.
Novac bi trebao biti utrošen na ugradnju filtera u vozila javnih službi u gradovima te za nabavku elektroautobusa.
Prema trenutnoj prognozi vremena, u narednim danima očekuje se zadržavanje visokih koncentracija zagađujućih materija.
Oglasi