Zabrana

Na protestima u subotu trebala je biti obilježena 50. godišnjica paketa izbornih reformi koje je predložio Peking.
Na brodu njemačke organizacije Lifeline nalazi se 100 migranata koji su spašeni 50 kilometara od obale Libije.
Vrhovni sud je zabranio listu stranke Jevrejska moć zbog podsticanja rasizma protiv Arapa.
Prijedlog indijskog ministarstva zdravstva mogao bi ugroziti planove širenja kompanija kao što je Philip Morris.
Američke kongresmenke Rashida Tlaib i Ilhan Omar ne štede riječi protiv Izraela, nakon što im je zabranjen dolazak u
Map kit će biti povezan sa lokalnim servisima za mapiranje i pokrivat će gotovo 150 zemalja i regija.
Oglasi