Zabrana ulaska

Više od pola miliona ljudi potpisalo je online peticiju kojom se zahtjeva zabrana ulaska Trumpa u Veliku Britaniju.
Spisak stranih državljana kojima bi mogao biti zabranjen ulazak u Rusiju analogan crnim listama EU-a i zemalja NATO-a.
Vlada je odobrila plan koji će omogućiti vlastima da oduzimaju plastične lične karte od potencijalnih ekstremista.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica proširili popis osoba kojima je zabranjen ulazak i zamrznuta imovina u EU.
Čelnik Vijeća muslimana u Njemačkoj komentira oduzimanje ličnih dokumenata osumnjičenim za planiranje terorizma.
Sinovima, polubratu i još jednom rođaku Nasera Kelmendija zabranjen je ulazak u Crnu Goru.
  •  
Oglasi