Xinjiang

Centri za 'strukovno obrazovanje' pokazali su se dobrima u sprečavanju terorističkih aktivnosti, tvrde kineske vlasti...
Kina je na udaru kritika aktivista za ljudska prava i stranih vlada zbog izvještaja o procesima i pritvorima Ujgura.
HRW objavio da muslimanska manjina Ujguri trpi samovoljna pritvaranja i svakodnevne restrikcije vjerskih obreda.
Predviđa se da će potrajati period masovnih hapšenja pripadnika muslimanske manjine Ujgura i odvođenje u kampove.
Oko dva miliona Ujgura i pripadnika muslimanske manjine je natjerano u političke logore za indoktrinaciju, navodi UN.
U pokrajini Xinjiang, kineske vlasti uvode nova ograničenja muslimanima, tvrdeći da žele spriječiti ekstremizam.
Oglasi