Wikipedia

Wikitribune će zapošljavati deset novinara, koji će, zajedno s volonterima, pisati, provjeravati i potvrđivati vijesti.
Struka kaže da je Trump suprotan svemu u što vjeruju u Silicijskoj dolini, gdje strahuju i da ne pokrene trgovinski rat.
Ova globalna internetska stranica se sastoji od 40 miliona članaka, koji se mogu čitati na 300 jezika.
Wikipedia danas proslavlja svoj 15. rođendan, online enciklopedija koju koriste skoro svi korisnici interneta. Njeni
Online enciklopedija sadrži 38 miliona članaka, ali joj, prema mišljenju kritičara, nedostaje raznolikosti.
Wikipedija je blokirala 381 korisničkih računa korištenih za promociju tuđih interesa za novčanu naknadnu.
Oglasi