WHO

Cijena klimatskih promjena vidljiva je u bolnicama i na našim plućima, poručuju iz Svjetske zdravstvene organizacije.
Ovisnost o internetu i 'gamingu', igranju igrica na internetu, globalno je raširena, a broj ovisnika svakodnevno raste...
Gradovi u Makedoniji i BiH se u industriji i grijanju domaćinstava u velikoj mjeri oslanjaju na visokozagađujući lignit.
Čak 93 posto djece mlađe 15 godina udiše zagađen zrak, koji im može ugroziti zdravlje i razvoj, navodi WHO.
TBC je jedan od prvih deset uzročnika smrti u svijetu, a u 2017. godini je usmrtio 1,6 miliona ljudi.
Komplikacije pri porodu, upala pluća, dijareja i malarija su najčešći uzročnici smrti djece, a koji se mogu otkloniti.
Oglasi