Waršava

Na izbore je podnijeto 5.847 prigovora i protesta od kojih je Vrhovni sud kao opravdana priznao svega 93.
Ništa nije pronađeno
Oglasi