Vrijednost

Indeks potrošačkih cijena iznosio 24,5 posto u septembru, znatno više od međugodišnje inflacije u augustu od 17,9 posto.
Iza Japana po vrijednosti slijede pasoši Singapura i Njemačke, a navrijedniji pasoš u regiji je slovenski.
Turska centralna banka drastično je povećala ključnu kamatnu stopu na jednosedmične repo operacije.
Pojašnjenje događaja, uzroka i posljedica, dok vrijednost turske valute pada tokom diplomatskog spora sa SAD-om.
Ukupna vrijednost Applea je premašila hiljadu milijardi dolara, što ranije nije uspjelo niti jednoj kompaniji u svijetu.
Berza
Tržište kriptovaluta na najnižim vrijednostima, raste samo e-coin, koji je u 24 sata skočio 538 posto.
Oglasi