Vojska RS-a

Bivši komandant Drugog bataljona Zvorničke brigade VRS-a Srećko Aćimović optužen je za učestvovanje u genocidu.
U halama zadruge u Kravici 13. i 14. jula 1995. ubijeno je više od 1.200 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti.
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, zaključilo je da Pretresno vijeće nije pogriješilo u
Predmeti Jovice Stanišića, Franka Simatovića i Zdravka Tolimira i dalje čekaju drugostepene presude. Ostalima su one već
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, zaključilo je da Pretresno vijeće nije pogriješilo u
Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, zaključilo je da Pretresno vijeće nije pogriješilo u
Oglasi