Vojska i policija

Prema istraživanju Evropske komisije, najviše povjerenja u vojsku i policiju imaju Finci, najmanje Makedonci.
Oglasi