Vlada FBiH

Vlada Federacije suspendovala je direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, do okončanja istrage u
Solak je suspendiran na sjednici Vlade Federacije BiH u jeku istrage o nabavci spornih respiratora.
Kategorije koje su inače u nepovoljnom položaju, rebalansom budžeta FBiH su dodatno oštećene.
Agencija za javne nabavke saopćila je da dobavljač 'Srebrena malina' nije registriran ponuđač u sistemu javnih nabavki...
Direktor Federalne uprave Civilne zaštite tvrdi da je procedura javne nabavke obavljena u skladu sa zakonom.
Kulturni djelatnici bili su marginalizirani i prije krize uzrokovane pandemijom, podsjećaju sagovornici Al Jazeere.
Oglasi