Vlada FBiH

Zakonski akt predložen je u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH.
Sredstva iz federalnog budžeta su mnogim umjetnicima jedini način ostvarivanja prihoda.
Nakon pritiska javnosti federalna vlada poništila je spornu odluku o raspodjeli novca nižim nivoima vlasti i fondovima.
Vlada FBiH zatražila je zadržavanje cijena određenih proizvoda na nivou na kojem su bile 5. marta.
Al Jazeera Balkans istražuje ko stoji iza finansijskih malverzacija i nezakonitog vezivanja štićenika Zavoda u Pazariću?
Vlada FBiH dala je saglasnost da na tri mjeseca budu imenovani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora te direktor.
Oglasi