Vještačka inteligencija

Unatoč velikom napretku nauke i tehnologije, još nismo blizu razvoja vještačke svijesti nalik na ljudsku.
Ulaganjem u obrazovanje u oblasti tehnologije i države Balkana mogu biti ravnopravne s razvijenim zemljama.
Brodovi će koristitivještačku inteligenciju za iscrtavanje najsigurnije, najkraće i najisplativije rute.
Mark Zuckerberg iznio više detalja o ambicioznim planovima kompanije koja će u usluge uvrstiti vještačku inteligenciju.
Informatički alat utemeljen na vještačkoj inteligenciji pomaže medijima da automatski moderiraju komentare na internetu.
Uvođenjem vještačke inteligencije u rad Google Translatea čovjek se pokušava istisnuti iz još jedne djelatnosti.
Oglasi