Vještačka inteligencija

Čelnik UN-a upozorava da je ključno da svijet izbjegava autonomne mašine koje mogu ubijati ljude bez ljudske kontrole.
Roboti-novinari su napisali hiljade članaka, čime sve više zamjenjuju ljude u plasiranju informacija čitateljima.
Švedska banka planira da u sljedećih deset godina radnike nadomjesti mašinama i robotima.
Autonomna oružja bi jednog dana mogla rat učiniti učinkovitijom, ali predstavljaju praktične i etičke izazove.
Vještačka inteligencija, digitalna transformacija, blockchain tehnologija - šta podrazumijeva nova industrijska revolucija?
Razvoj tehnologije mogao bi znatno unaprijediti kvalitet života i pokazati nam put za otkrivanje brojnih tajnih.
Oglasi