Vjerska mržnja

Na objavljenom videu vidi se kako grupa seljaka tuče Tabreza Ansarija i tjera ga da uzvikuje hinduske slogane.
Organizacija islamske saradnje ističe da teroristički napadi poput onog na Novom Zelandu ne mogu imati opravdanje.
Razlozi leže u kombinaciji političke polarizacije, antiimigrantskih osjećaja te širenja propagande preko interneta.
Dok je broj zločina iz mržnje prema manjinama porastao sedam posto, ta cifra je 67 posto kada se radi o muslimanima.
Broj napada motiviranih rasnom i vjerskom mržnjom u porastu je u Velikoj Britaniji, a žrtve su često žene i starci.
Oglasi