Vjerovnici

Andrej Plenković
Hrvatski premijer kaže da je nagodba veliko postignuće i uspjeh svih dionika procesa, izvanredne uprave i Vlade.
Agrokor
Tekst nagodbe sada ide na Trgovački sud, koji je mora potvrditi da bi bila pravno valjana.
Agrokor
Nagodbom je dogovorena raspodjela vlasničkih udjela tako da će Sberbank i VTB banka dobiti nešto više od 46 posto.
Danas je godina dana od pokretanja procesa vanredne uprave u koncernu, čiji je nagodbu sa svim vjerovnicima.
Agrokor
Vanredna uprava priznat će potraživanja Sberbanka, a Sberbank će povući svoje tužbe u dogovorenom roku.
Agrokor
U izvještaju stoji da je od početka vanredne uprave povećana likvidnost dobavljača kroz plaćanja duga i novih faktura.
Oglasi