Vizna liberalizacija

Konačnu odluku o viznoj liberalizaciji donijet će kvalificirana većina ministara unutrašnjih poslova Evropske unije.
Za preporuku je glasalo 30 članova Komiteta EU, deset ih je bilo protiv, a dva su bila uzdržana.
Mushkolaj kaže da je Kosovo ispunilo sve uslove za slobodno kretanje i da ne može ostati talac dijaloga sa Srbijom.
Iz Brisela je poručeno da je Kosovo ispunilo sve kriterije za viznu liberalizaciju sa zemljama šengenske zone. Kosovski
Kosovo je ispunilo preostala dva uslova - demarkacija granice s Crnom Gorom i jača borba protiv korupcije i kriminala.
Evropska komisija bi odluku o procesu liberaliztacije viznog režima Kosovu trebala donijeti prije godišnjih odmora.
Oglasi