Vijeće ministara BiH

Odluka je donesena jednoglasno nakon što je procijenjeno da je zdravstvena situacija u BiH i regiji zadovoljavajuća.
Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o djelimičnom otvaranju granica za strane privrednike. Oni će pri ulasku u zemlju
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa stavio je mandat na raspolaganje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH.
Vijeće ministara BiH donijelo odluku o raspodjeli međunarodne pomoći i utvrdilo proceduru za prijem donacije lijekova.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o povlačenju novca s računa Centralne banke te države.
Za odluku nije glasalo dvoje ministara i zamjenik ministra; i ranije su postojale svađe u vezi s raspodjelom sredstava.
Oglasi