Vijece

Dio profesora, koji traže smjenu dekana, napustio sjednicu Vijeća, nakon plenuma gdje je tražena i smjena rektora.
Alijansa želi sastanak kako bi bili spriječeni nesporazumi, loši budžeti i da bi bile smanjene tenzije s Moskvom.
Zapad i Rusija mogu obnoviti povjerenje ako obje strane budu posvećene tom pravcu, kaže njemački ministar.
U Beogradu je u toku sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog, kako je saopšteno, mogućeg podizanja kapaciteta kao
NGO u Hrvatskoj traže promjenu izbora članova Vijeća za građanski nadzor obavještajnih službi i veće ovlasti.
Turski predsjednik i saudijski kralj smatraju da je potrebno ojačati vojne, ekonomske i investicijske veze.
Oglasi