Victorija

Eutanazija će biti omogućena pacijentima u terminalnoj fazi starijim od 18 godina koji žive u Victoriji.
Ništa nije pronađeno
Oglasi